Xarxes socials
   
-
Assemblea Anual de Socis a Ciutadella

860

Tolo Frau
Assemblea Anual de Socis a Ciutadella
 

Durant l'assemblea general de socis de Ciutadella es van presentar els informes i memòria de gestió de l'any 2015, així com un detallat estat de comptes per part del tresorer D. Gaspar Aguiló, qui va fer balanç dels 5 anys de gestió econòmica en els quals cal destacar la liquidació de tots els deutes contrets anteriorment (uns 42.000'- Euros), per deixar un saldo positiu en l'actualitat.


A continuació va tenir lloc l'assemblea extraordinària per a elecció del nou president, a la qual es va presentar una única candidatura per part de D. Pedro Arguimbau, qui va presentar al seu nou equip al capdavant de l'entitat.


L'assemblea va acabar amb unes paraules del consiliari regional D. Josep Mascaró, present en l'acte i del director de la comunitat salesiana D. Narcís Frígola, així com la projecció d'un video pre-gravat de D. Pere Navalles, qui no va poder desplaçar-se a la Illa per motius de salut.