Xarxes socials
   
-
Per una escola amb valors, fem el pas.

911

pere nava
Per una escola amb valors, fem el pas.
 

En la passada Junta es va aprovar per unanimitat fer públic un manifest en suport a les escoles cristianes que a entendre de la Junta de la federació d’antics alumnes, es poden veure afectats pels recents casos d’abusos.

Creiem que és una bona manera de conciliar les peticions de justícia i el necessari reconeixement envers a un col·lectiu amplíssim d' educadors, treballadors i voluntaris, que rebutja aquest lamentables fets.

Aquesta és l’opinió dels antics alumnes. Estem oberts a que s' hi adhereixi tot aquell qui ho cregui convenient , a títol personal o com entitat.


Per una escola amb valors, fem el pas.

La prioritat de tot el proces de l'ensenyament és l'atenció a la infància i els joves, el seu desenvolupament personal i educatiu, en un entorn d'acolliment favorable.

Creiem que la tasca educativa duta a terme per les escoles cristianes ha estat molt important per a moltes generacions d'infants, que han rebut una base educativa i valors per a la realització d'una vida plena.

Creiem que el conjunt de la població i particularment els pares i mares, les Ampas i col·lectius d'antics alumnes de les escoles cristianes, tenen una bona impressió de la tasca que es desenvolupa a les escoles i esplais, i activitats educatives i de lleure dutes a terme a les parròquies, el seu personal docent, els voluntaris i personal de serveis

Creiem que cal fer la necessària autocrítica en aquells aspectes que cal millorar. I afrontar quan abans millor i amb fermesa tot allò que no es compatible amb els valor que ens son propis.

Per tot això demanem s'actuï amb rapidesa per a restablir la dignitat d' aquells que han vist vulnerats els seus drets fonamentals, i es dugui davant la justícia qui ha comés el greuge, emparant-se en el bon nom de les comunitats i les institucions educatives que els acullen.

Tot això perquè seguim creient que el marc de les escoles cristianes és l'ideal per a desenvolupar homes i dones de profit, amb cultura i amb valors.

Federació d'antics alumnes de Don Bosco, a Catalunya.